مدارک عقد بین المللی برای ثبت ازدواج در ترکیه

مدارک عقد بین المللی برای ثبت ازدواج در ترکیه

گاهی اوقات شرایط افراد به گونه ای می باشد که نیاز به ثبت ازدواج بین المللی دارند. به عنوان نمونه نمی خواهند یا نمی توانند برای ثبت ازدواج به ایران بیایند. یا ازدواج ایرانی را در کشوری که زندگی می کنند، به عنوان ازدواج معتبر قبول ندارند. این افراد تمایل دارند سند ازدواجشان را از کشورهای عضو کنوانسیون احوال شخصیه دریافت نمایند. زیرا سند ازدواج این کشورها یک مدرک رسمی با اعتبار بین المللی می باشد. به این ترتیب این مدرک بین المللی قابل استفاده در اکثر کشورها می باشد.

مدارک عقد بین المللی

تهیه مدارک عقد بین المللی با توجه به وضعیت شهروندی زوجین مشخص می شود. تشکیل پرونده و تهیه مدارک از هر زوج به زوج دیگر متفاوت است. نمی توان با بیان چند نمونه، مدارک مورد نیاز عقد بین المللی را تعیین کرد.
به عنوان مثال اقامت کشوری را دارید، مدارک متفاوتی نسبت به شهروند آن کشور باید تهیه کنید.

تهیه مدارک بین دو کشور نیز تفاوت دارد. فرض کنید فردی تراول داکیومنت کانادا را دارد، مدارک متفاوتی نسب به تراول داکیومنت آلمان باید تهیه کند. این قضیه در مورد شهروندی دو کشور نیز متفاوت است.

مدارک عقد بین المللی

برای شروع پروسه ازدواج در ترکیه برای ایرانیان ، با یکی از دفاتر ما تماس گرفته. مشاوران ما راهنمایی های لازم در زمینه تهیه مدارک را به شما می گویند. بعد از تبادل اطلاعات برای تهیه مدارک، قراردادی با شما بسته می شود و مدارک اولیه که شامل پاسپورت ها و شناسنامه های دو طرف می باشد، از شما گرفته می شود.

بعد از عقد قرارداد پرونده ای برای شما تشکیل می شود. و کارشناس حقوقی پرونده و مسئول پرونده شما مشخص می گردد. کارشناس حقوقی براساس شرایطی که شما اعلام می کنید، نحوه تهیه مدارک در کشور شما را می گوید. در هر مرحله از تهیه مدارک، تصویر مدارک را برای ما ارسال می کنید. ما با افرادی که در دفاتر ازدواج در ترکیه هستند، مدارک را بررسی می کنیم تا بعد از حضورتان در ترکیه نقصانی در مدارکتان نباشد.

در مدت مشخص شده توسط مؤسسه گلوبال کادرو، ازدواج بین المللی شما ثبت می شود.

مؤسسه گلوبال کادرو تنها مؤسسه ای است که به صورت رسمی و قانونی در شهر استانبول در زمینه عقد بین المللی فعالیت می کند و با شرایط و قراداد مطمئن و دقیق و معتبر، کار شما را در زمان معین انجام می دهد.

پست های توصیه شده
نمایش 2 دیدگاه
ترک بک ها

یک نظر بدهید

ازدواج در ترکیهتعیین تاریخ سفر