آپوستیل چیست ؟

ترجمه ای راحت تر، سریعتر و ارزان تر در ترکیه نسبت به ایران

واژه ی آپوستیل (Apostille) یک لغت فرانسوی است. زمانیکه یک سند رسمی قانونی می شود، از این واژه استفاده می شود. معاهده ای در خصوص تأیید و تصدیق مدارک بین کشورهای وجود دارد. که به آن معاهده آپوستیل گویند.

تأیید مدارک و اسناد رسمی ترجمه شده با مهر آپوستیل

در سال 1974 در شهر لاهه کشور هلند پیمان نامه ای بین چند کشور اروپایی امضا شد. که به آن معاهده آپوستیل گویند.

براساس کنوانسیون لاهه، اسناد و مدارک را میتوان به صورت قانونی و بین المللی در کشورهای عضو کنوانسیون لاهه استفاده کرد. یعنی اسناد باید با مهر آپوستیل قانونی شده باشند.

در واقع این اسناد و مدارک بین المللی می شوند. و می توان از آن ها در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون استفاده کرد. و این مدارک در سایر کشورها نیز به صورت اسناد رسمی و معتبر قابل استفاده اند.

در اصل مهر آپوستیل یک پیمان بین المللی است. که اعتبار جهانی گواهی صادر شده را در کشورهای عضو کنوانسیون تأیید می کند.

مدرک آپوستیل شده با مهر آپوستیل در یکی از این کشورها، در سایر کشورها نیز مورد تأیید و قابل استفاده است.

در حال حاضر 105 کشور عضو این کنوانسیون هستند. کشورهایی مانند ترکیه، استرالیا، آذربایجان، بوسنی هرزگوین، نروژ، لهستان، ایرلند و …. عضو این معاهده هستند.

مهر تأیید در کشوری که عضو معاهده آپوستیل نیست

آپوستیل کردن بین دو کشوری صورت می گیرد، که هر دو عضو پیمان نامه باشند. ایران عضو این پیمان نامه نیست.

مدرکی در ایران تهیه شده و به ترجمه در ترکیه نیاز است. پس از ترجمه و مهر و امضا دارالترجمه رسمی ، باید به مهرهای دادگستری، وزارت خارجه و سفارت ترکیه ممهور شود.

عکس این قضیه نیز وجود دارد. یعنی ترجمه مدرکی از ترکیه را در ایران بخواهیم.

در این حالت باید مدرک را در ترکیه ترجمه و توسط نوتر تأیید کنیم. سپس والی استانبول در نزدیکی سفارت ایران ، ترجمه را تأیید کند. در واقع مدرک را آپوستیل می کند. به این کار آپوستیل برای خارجه از ترکیه گفته می شود.

سپس مدرک ترجمه شده را به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برده. کنسولگری ترجمه را تأیید می کند.

حال می توان از ترجمه مدرک در ایران استفاده کرد.

در حالت کلی برای کشورهایی مانند ایران که عضو کنوانسیون لاهه نیستند. اگر مدرکی از سمت کشورهای اروپایی صادر شود، برای استفاده از ترجمه رسمی مدارک ، لازم است مدارک مهر تصدیق داشته باشند.

مهر آپوستیل برای چه مدارکی قابل استفاده است؟

مهر آپوستیل برای هر نوع سندی مانند گواهی ها، اساسنامه ها، صورت جلسه ها، سند ازدواج و طلاق، گواهی فوت، حکم دادگاه و …. قابل استفاده می باشد.

پوشه صدور گواهینامه، شامل10 صفحه می باشد. بنابراین هر تعداد سند و مدرکی که در 10 صفحه بتوان جا داد را می توان یکباره آپوستیل کرد. اگر بیش از این مقدار باشد، به خدمات آپوستیل بعدی نیاز است.

اسناد و مدارکی که با مهر آپوستیل تأیید می شوند، لزومی ندارد در کشور مقصد، مجدد قانونی شوند.

توجه داشته باشید که اسناد و مدارک دولتی که به طور مستقیم با بازرگانی و گمرک در ارتباطند. و یا اسناد و مدارکی که در نمایندگی های دیپلماتیک یا در کنسولگری ها تنظیم شده اند، در کنوانسیون مورد قبول نیستند.

دارالترجمه رسمی گلوبال کادرو در استانبول با درک حساسیت زمانی انجام امور اداری و حقوقی، اسناد و مدارک شما را در اسرع وقت و با بالاترین کیفیت ترجمه کرده و در اختیارتان قرار می دهیم.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

ترجمه مدارکآپوستیل