ترجمه رسمی مدارک هویتی و گرفتن تأییدیه های لازم

برای استفاده قانونی از مدارک در کشوری به جز کشور صادر کننده مدرک، نیاز هست تا مدارک ترجمه رسمی شوند.

ترجمه رسمی در ترکیه

مراحل ترجمه رسمی در ترکیه با ترجمه رسمی در ایران اندکی تفاوت دارد. در کشور ترکیه باید ابتدا مدرک توسط یک دارالترجمه رسمی در ترکیه معتبر ترجمه شود. و مهر و امضای دارالترجمه رسمی بر روی آن خورده شود. سپس ترجمه توسط نوتر تأیید شود.

دفاتر ثبت اسناد رسمی در ترکیه به نوتر شناخته می شوند. طبق قانون ترکیه، ترجمه زمانی رسمیت دارد، که نوتر آن را تأیید کند. مترجم رسمی وظیفه دارد که اسناد را به صورت دقیق ترجمه کند و از حذف یا افزودن کلمه ای اجتناب ورزد.

اسناد و مدارکی که باید به صورت رسمی ترجمه شوند عبارتند از:

• مدارک هویتی مانند: شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی و انواع دیگر کارت های شناسایی

• مدارک تحصیلی، گواهی های تحصیلی، دانشنامه ها، ریز نمرات، سر فصل دروس

• وکالتنامه، اقرار نامه، حکم دادگاه، استشهاد نامه

• اسناد ملکی، اجاره نامه، مبایعه نامه

• اسناد شرکتی، اساسنامه، قراردادها، صورتجلسات، لیست بیمه، صورتحساب بانکی، گزارش حسابرسی

از جمله مدارکی که به ترجمه رسمی و تأیید نیاز دارند می توان به اسناد هویتی اشاره کرد. در ادامه چند نمونه از اسناد و مدارک هویتی که به ترجمه رسمی نیاز دارند، آورده شده است.

ترجمه و تأیید مدارک هویتی

1- شناسنامه: کلیه صفحات شناسنامه باید عینا و بدون خطا و اشتباه ترجمه شود. رونوشت شناسنامه در صورت داشتن مهر برابر اصل ثبت احوال، ترجمه و تأیید می شود.

2- کارت ملی: اصل کارت ملی عکس دار قابل ترجمه و تأیید می باشد.

3- گذرنامه: اصل و یا رونوشت برابر اصل گذرنامه، قابل ترجمه و تأیید است.

4- گواهی ولادت: گواهی ولادت با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی تا 15 روز پس از تولد قابل ترجمه است. در مورد گواهی ولادت اتباع خارجه در صورت داشتن مهر ثبت احوال امور خارجه یا نامه وزارت کشور همراه با امضا، قابل ترجمه می باشد.

5- گواهی فوت: اصل گواهی فوت به همراه مهر اداره ثبت احوال بدون نیاز به شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی فوت اتباع خارجی فوت شده در ایران را می توان با مهر پزشکی و نظام پزشکی ترجمه و تأیید کرد.

6- گواهی تجرد: در صورت صدور از طرف سازمان ثبت احوال امور خارجه، ترجمه و تأیید می شود.

7- سند ازدواج: سند ازدواج با مهر دفتر رسمی ثبت ازدواج قابل ترجمه و تأیید است. برای تأیید ترجمه رسمی سند ازدواج شناسنامه طرفین ازدواج نیز باید ارائه گردد. ترجمه سند ازدواج افراد خارجی مقیم ایران یا مهاجرینی که در ایران ازدواج کرده اند، در صورتی امکان پذیر است که از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نامه ای با مهر و امضا داشته باشند.

8- سند طلاق: برای ترجمه و تأیید سند طلاق، می بایست سند مهر دفتر رسمی ثبت عقد را داشته باشد. ضمنا باید شناسنامه یکی از طرفین ازدواج نیز ارائه گردد. ترجمه رونوشت سند طلاق در صورتی اماکن پذیر است که، از دفترخانه رسمی و صادر شود. و مهر دفتر خانه را نیز داشته باشد. همچنین ارائه شناسنامه یکی از طرفین ازدواج نیز لازم است.

9- گواهی عدم سوء پیشینه: گواهی عدم سوء پیشینه یک ماه اعتبار دارد. پس تا یک ماه بعد از صدور آن قابل ترجمه و تأیید است. در صورت گذشتن تاریخ، ترجمه آن تأیید نمی شود.

10- کارت پایان خدمت و کارت معافیت: اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قابل ترجمه و تأیید است. کپی برابر اصل این کارت ها تأیید نمی شود.

11- گواهینامه رانندگی: اصل گواهینامه رانندگی نیز قابل ترجمه و تأیید است.

دارالترجمه رسمی ایرانیان استانبول دارای مترجمین صاحب امضا در دفاتر رسمی ترکیه می باشد. همچنین دارای مجوز فعالیت رسمی در کشور ترکیه می باشد، اسناد و مدارک رسمی شما را با نهایت دقت و با توجه به اصول ترجمه رسمی، ترجمه می کنند و در اختیار شما قرار می دهند. در صورت نیاز به ترجمه با ما در تماس باشید.

پست های توصیه شده
نمایش 3 دیدگاه
ترک بک ها

یک نظر بدهید

نوترترجمه مدرک تحصیلی