مدرک تراول داکیومنت چیست و ثبت عقد در ترکیه با آن صورت میگیرد؟

پاسپورت مسافرتی یا همان تراول داکیومنت به افرادی تعلق میگیرد که در کشوری اقامت گرفته اند و برای رفت و آمد و مسافرت، البته به غیر از کشور  خود،  از آن بتوانند استفاده کنند.

و ضمن سفر به کشورهای مجاز به خاک کشوری که اقامت گرفته اند بازگردنند.

به طور کلی برای افرادی که هنوز سیتزن و شهروند یک کشور نشده اند و در مراحل و سال های اولیه ورودشان هستند مورد استفاده قرار میگیرد.

یا برای افرادی که پناهنده ی یک  کشور شده اند و هیچگونه مدرک شناسایی ندارند، تعلق میگیرد. همانطور که گفته شد تراول داکیومنت برای مسافرت و تردد قابل استفاده است و دارای اعتبار دیگری نمیباشد.

افرادی که دارای تراول داکیومنت هستند یعنی ویزای سفر دارند.

چنانچه فردی دارای تراول داکیومنت یکی از کشورهای آمریکایی یا  اروپایی باشد برای سفر به ترکیه با این مدرک میتواند اقدام کند و وارد خاک کشور ترکیه شود .

ولی این نکته ی مهم باید مد نظر شما باشد که در کشور ترکیه ویژگی پاسپورت شهروندی را ندارد و فقط برای سفر مورد استفاده قرار میگیرد.

و هیچگونه ارزش قانونی دیگری ندارد.بنابراین افراد برای ارائه و انجام کارهای قانونی در یک کشور ثالت مانند ترکیه مدرک معتبری مانند پاسپورت شهروندی باید همراه خود داشته باشند.

ثبت ازدواج با تراول داکیومنت از طریق موسسه گلوبال کادرو

افرادی که قصد ثبت ازدواج در ترکیه را دارند باید دارای پاسپورت و مدارک شهروندی باشند و با داشتن تراول داکیومنت به دلیل عدم اعتبار آن برای ثبت  کارهای قانونی نمیشود اقدام کرد.

بنابراین اگر پاسپورت شهروندی نداشته باشند نمیتوانند ازدواجشان را در ترکیه به ثبت برسانند.

برای ثبت ازدواج یک فرد ایرانی که تراول داکیومنت دارد و میخواهد با پاسپورت شهروندی خود در ترکیه ازدواج کند باید این نکته را مد نظر قرار دهد که  اطلاعات پاسپورت شهروندی و تراول داکیومنت باید برابری کامل داشته باشد .

عدم مغایرت و برابری مشخصات فردی باعث به مشکل برخوردن در مراحل ازدواج و کارهای ثبتی آن میشود.

بنابراین با مراجعه به مشاوران موسسه گلوبال کادرو و چک کردن مدارک توسط آن ها شما متوجه خواهید شد که قادر به ثبت ازدواج با مدارک فعلی خود هستید یا خیر.

با اینکار و بررسی مدارک و تشکیل پرونده و تعیین تاریخ ،که فقط مختص به موسسه ی گلوبال کادرو است ، شما میتوانید هم در هزینه و هم در وقت خود  صرفه جویی کنید و از هدر رفتن آنها جلوگیری کنید.

و با بررسی مدارک شما  کارشناسان میتوانند بهترین راه حل را به شما ارائه دهند.

و با ارسال یک تصویر واضح از صفحه ی اول مدارک خود میتوانید با برنامه ریزی و  اطلاعات کامل تصمیگیری کنید.

با راهکارهای بی نظیر حقوقی گلوبال کادرو که باعث وجه تمایز این مؤسسه با سایر مؤسسات حقوقی شده است وبا داشتن کارشناسان باتجربه و خبره   که شما را به طور کامل راهنمایی می کنند.

و از ابتدا تا انتهای مسیر انجام کارهای حقوقی همراه شما هستند.کار خود را با خیال آسوده به آن ها بسپارید.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

مواردی که باید پس از تحویل سند ازدواج بین المللی به آن توجه داشته باشید.ترجمه مدارک و تایید آن توسط موسسه گلوبال کادرو برای ثبت ازدواج بین المللی