فرم سفارت چیست؟آیا ضمن عقد با دفترچه عقد بین المللی به شما داده میشود؟

فرمول ب یا فرم سفارت که به آن از طرف اداره ثبت و جمعیت ترکیه ،برگه ثبتی ازدواج هم گفته میشود.

این فرمول جهت ارائه برای اثبات ازدواج به شما داده میشود.که مانند دفترچه عقد و به صورت بین المللی یا از اداره ثبت و یا بعد از ازدواج از اداره نفوس و   یا هنگام عقد همراه با دفترچه عقد داده میشود.

این فرمول همانطور که گفته شد برای ارائه به کنسولگری ها و سفارت های هر کشور و برای اثبات ازدواج شهروندان خارجی در ترکیه صادر میشود.

زوجین باید طبق شرایط شهروندی خود و قوانین کشوری که در آن زندگی میکنند این مدرک را آپوستیل کند و تحویل بدهد.

و اگر بعد از عقد و تحویل دفترچه عقد هر زمان که به این برگه یا همان فرمول ب احتیاج داشتند میتوانند با ارائه ی اصل دفترچه عقد به اداره نفوسی که ثبت عقدشان انجام شده آن را تحویل بگیرند.

که با همراه داشتن اصل دفترچه عقد و به یکی از زوجین تحویل داده میشود.

رونوشت برابر اصل شده دفترچه عقد بین المللی چیست؟آیا تهیه ی آن ضروری می باشد؟

دفترچه عقد یا سند ازدواج بین المللی به 12 زبان ترجمه شده است.که میتوان برای کارهای ثبتی ازدواج در کشور مقصد و مورد نظر استفاده کرد.
این سند بعد از انجام عقد تحویل زوجین داده میشود.

گاهی برای کارهای ثبتی و ارائه دفترچه عقد احتیاج به رونوشت آن هم است.

سند ازدواج یا همان دفترچه عقد بین المللی که از طرف اداره شهرداری(اداره ازدواج) به زوجین تحویل داده میشود خود دارای رونوشت نمیباشد.

به همین دلیل تهیه رونوشت برابر اصل و تاییدیه باید حتما در ترکیه انجام گردد زیرا در این کشور ازدواج شما به ثبت رسیده است.

آپوستیل سند ازدواج

برای تهیه آن ابتدا توسط دارالترجمه گلوبال کادرو دفترچه عقد بین المللی شما را به هر زبانی که مورداستفاده کشور مقصدتان است ترجمه میشود و سپس  تاییدیه نوتر گرفته و در فرمانداری آپوستیل میشود.

مهر آپوستیل ،به معنای تاییدیه بین المللی است که در اکثر کشورها مورد قبول است.این سند آپوستیل شده و ترجمه شده را میتوانید برای ثبت و ارائه با خیال راحت مورد استفاده قراردهید.

موسسه گلوبال کادرو با داشتن دارالترجمه رسمی در ترکیه میتواند دفترچه عقد بین المللی شما را ترجمه کند و مراحل انجام مهر آپوستیل را برای شما انجام دهد.

و شما میتوانید براساس نوع نیاز کشور مقصد خود ،برای تهیه ی رونوشت برابر اصل شده اقدام کنید.

قابل ذکر است این خدمات در ارائه ی خدماتی ثبتی ازدواج بین المللی نمیباشد .و هر زوجی که به این مدرک احتیاج داشته باشد باید جداگانه از طرف  موسسه گلوبال کادرو اقدام کند.

مؤسسه گلوبال کادرو دارای کارشناسان حقوقی با تجربه در زمینه ثبت ازدواج بین المللی می باشد. که در تمامی مراحل کار شما را راهنمایی می کنند.

 از ابتدا تا انتهای انجام عقد بین المللی همراه شماست و در تمامی مراحل برای تهیه مدارک مورد نیاز شما را راهنمایی کرده و در صورت نیاز تهیه رونوشت  برابر اصل، آن را برای شما تهیه کرده و تأییدیه های لازم را می گیرد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

ترجمه مدارک و تایید آن توسط موسسه گلوبال کادرو برای ثبت ازدواج بین المللیآزمایشات مربوط به ازدواج بین المللی در ترکیه