میزان مجاز ماندن در ترکیه بدون داشتن ویزا برای یک ایرانی

هر فرد ایرانی بدون داشتن ویزا میتواند به 42 کشور دنیا سفر کند که یکی از آن ها کشور ترکیه می باشد که مورد استقبال بسیاری از هموطنان ما شده است .

کشور ترکیه جز پر رفت آمد ترین کشورهای انتخابی برای ایرانیان تا به امروز بوده است.

میزان مجاز ماندن در ترکیه به دلیل لغو رویداد بین ترکیه و ایران ، هر فرد ایرانی ضمن سفر به ترکیه بدون داشتن ویزا میتواند نود روز (سه ماه ) بدون  داشتن ویزا در خاک ترکیه حضور داشته باشند.

در واقع به طور کلی هر ایرانی در 6 ماه از آخرین ورود خود می تواند سه ماه در ترکیه بماند.

و اگر قصد گرفتن یک نوع از اقامت های معین شده توسط اداره مهاجرت ترکیه راداشته باشد،باید تا تمام نشدن حد مجاز برای گرفتن وقت از اداره ی مهاجرت اقدام کند.

اگر شما از اداره مهاجرت وقت بگیرید و از حد تعیین شده و مجاز با ورود بدونن داشتن ویزا در ترکیه زمانی مانده نباشد و منتظر راندوو خود باشد قانونی  است و مانعی وجود ندارد.

 

 اگر بیش از میزان مجاز بدون داشتن ویزا درترکیه بمانید چه اتفاقی می افتد؟

طبق قانون 6458 ترکیه اگر جریمه وضع شده را بپردازید دیپورت نخواهید شد.

اگر بیش از حد تعیین شده پس از ورود به ترکیه بدون داشتن ویزا بمانید ،هنگام خروج باید حتما جریمه بپردازید.

این جریمه برای کشورهای مختلف، متفاوت است . که به عواملی چون سن فرد و تعداد روزهای اضافه شده به میزان تعیین شده ی مجاز بستگی دارد.

به طور مثال یک فرد ایرانی که بالای هجده سال است و پایینتر از هجده سال مقدار جریمه ی مشخص شده متفاوت است.

اگر هنگام خروج شما به هردلیلی جریمه را نپردازید امکان دیپورت شدن یک تا پنج ساله ی شما وجود دارد.

نکته قابل توجه در پرداخت جریمه برای ایرانیان این است که امکان پرداخت جریمه در ایران وجود ندارد و باید حتما موقع خروج جریمه را بپردازید.

اگر فردی کارت اقامت ندارد و بدون داشتن ویزا ، بیش از حد تعیین شده در خاک ترکیه بماند و هنگام خروج از آن جریمه را پرداخت کند،باید شش ماه خارج از خاک ترکیه باشند.

اجازه ی ورود به خاک ترکیه را بعد از پرداخت جریمه و خروج از خاک آن را ندارند.

قانون برای کسایی که کارت اقامت خود را تمدید نکرده اند

طبق قانون وی 84 برای کسانی که کارت اقامت ترکیه را دارند و آن را تمدید نکرده اند، هنگام خروج جریمه را پرداخت میکنند، و تعهد میدهند که در عرض ده  روز وقت راندوو را از اداره اقامت بگیرند.

این نکته ی مهم را به خاطر بسپارید در صورتی میتوان از این قانون استفاده کرد که کارت اقامت داشته باشید و اعتبار آن به پایان رسیده باشد.

و نکته ی دیگر هم توجه به این موضوع است که هنگام خروج جریمه خود را پرداخته باشید.

گلوبال کادرو موسسه بین المللی متخصص در امور مهاجرتی و کار و اقامت و تحصیل در ترکیه است برای ارتباط با امور مشتریان گلوبال کادرو و درخواست  بررسی شرایط می توانید همین الان اینجا کلیک کرده.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

اجاره ملک در ترکیه برای گرفتن اقامت توریستی