آپوستیل کردن مدارک به چه معناست؟

آپوستیل یک لغت فرانسوی است که به معنای گواهینامه است.این واژه برای قانونی کردن یک سند رسمی استفاده میشود.

آپوستیل کردن مدارک باعث میشود اسناد و مدارک بین المللی بشوند .براساس کنواسیون لاهه کشورهای که عضو آن هستند باید مدارکشان را محضری کنند و با مهر آپوستیل قانونی کنند.

ترکیه هم جزئی از این کنواسیون لاهه است که باید اسناد و مدارک خود را با مهر آپوستیل قانونی کند.و به صورت اسناد رسمی مورد استفاده قرار میگیرد.

کشورهای جز معاهده کنواسیون ،آپوستیل کردن مدارک را جزیی از مدارک قانونی و مراحل قانونی آن می داند.

اگر در یکی از 105 کشور عضو کنوانسیون مدرکی آپوستیل شود برای تمامی کشورهای عضو مورد قبول می باشد.زیرا یک پیمان بین المللی بین این کشورهاست.

آپوستیل کردن مدارک و تائیدیه با مهر آن چگونه انجام میشود؟

در کشور ترکیه بعنوان یکی از کشورهای عضو معاهده برای آپوستیل کردن مدارک یا اسناد ابتدا آن ها را باید در دارالترجمه ای رسمی ترجمه کرد و سپس به تاییدیه نوتر رسید.

دفتر اسناد رسمی یا همان نوتر مهری توسط فرماندار منطقه ای از یکی شهرهای محل زندگیتان در ترکیه یا همان استانداری (والیلیک) انجام میشود.

به طور کلی آپوستیل کردن مدارک به این صورت که شما در اداره فرمانداری در سیستم مرکزی که تاییدیه والی یا فرماندار را بگیرید و بایک شماره ثبت میشود.

بعد از ثبت در سیستم مرکزی با کد و یا رفرنس هر کشوری که جزئی از کشورهای عضو معاهده هستند میتوانند با وارد کردن کد تاییدیه مدرک را بگیرند.

در کل آپوستیل کردن مدارک یعنی آن به تایید سفارت رسیده است و آن مدرک در کشورهای مقصد که عضو معاهده هستند به رسمیت شناخته میشود.

هر سند یا مدرکی را میتوان با مهر آپوستیل تایید کرد.اما اسناد بازرگانی و گمرکی و اسنادی که در نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولگری ها تنظیم شده اند را نمیتواند آپوستیل کرد و مورد قبول کنوانسیون نیست.

آپوستیل کردن مدارک در ایران مورد استفاده قرار میگیرد؟

همانطور که در نوشته های فوق توضیح داده شد کشرهایی که عضور معاهده هستند آپوستیل کردن مدارک را قبول دارند .و میتوانند در سیستم مرکزی ثبت شده اعتبار مدارک و اسناد را چک کنند.

متاسفانه خیلی از هموطنان ما دچار این سوتفاهم میشوند که باید در ایران مدارک خود را آپوستیل کنند ولی این کاملا اشتباه میباشد.زیرا ایران چیزی بعنوان آپوستیل کردن مدارک ندارد.

در ایران مدارک و اسناد برای ارائه به خارج از کشور پس از ترجمه ی رسمی در دارالترجمه های رسمی باید به تاییدیه و مهر دادگستری برسد و پس از آن به سفارت و وزارت خارجه مراجعه میکنید.

مدارکی که در کشور ترکیه برای کشورایران تهیه میشود ابتدا باید در دارلترجمه رسمی ترجمه شود و پس از آن در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران داستانبول آن را تایید کره ودر ایران میتوان آن را استفاده کرد.

اگر کشوری آپوستیل کردن مدارک را به رسمیت نشناسد باید پس از ترجمه رسمی آن را از سفارت مربوطه همان کشور مهر تایید بزند و ارائه کند.

برای ارتباط با  مسئول دارلترجمه گلوبال کادرو با شماره ی زیر از طریق واتساپ تماس بگیرید.

00905537124401

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

ترجمه مدرک پزشکیترجمه مدارک در ترکیه چگونه انجام میشود؟