ترجمه مدارک در ترکیه چگونه انجام میشود؟

ترجمه مدارک در کشور ترکیه اعم از اسناد رسمی یا مدارک شخصی ،ابتدا باید به یک مترجم رسمی امضادار مراجعه کرد که بتواند آن را ترجمه کند و با  مهر دارلترجمه رسمی در ترکیه تایید شود.

و این نکته مهم را باید هنگام ترجمه مدارک مد نظر خود در ترکیه قرار دهید که ابتدا ترجمه باید توسط مترجم رسمی امضادار و مورد تایید انجام شود و بعد  از آن برای کارهای تاییدو نوتر آن اقدام کنید.

ترجمه در دارلترجمه های رسمی مهمترین نکته هنگام ترجمه مدارک است.به این صورت که مترجم شما باید مترجم رسمی امضا دار باشد.

پس از ترجمه مدارک برای تایید آن توسط دفاتر اسناد رسمی که به آن در ترکیه نوتر گفته میشود، ترجمه مدارک را که توسط مترجم رسمی امضادار و  مورد اعتماد قوه قضائیه است ،به تایید نوتر میرسد.

برای ترجمه مدارک این موضوع را که هر مدرک یک تاریخ اعتبار دارد مد نظر قراردهید.به طور مثال ترجمه مدارک هویتی  شناسنامه یا سند ازدواج یا پاسپورت اعتباری شش  ماهه دارد ولی ریز نمرات و مدارک تحصیلی میتوانید از ترجمه ی آن به صورت دائم استفاده کنید.

ترجمه ی مدارک در یک نسخه صورت میگیرد و اگر شما به تعداد بیشتری احتیاج داشتید کپی از آن فاقد ارزش می باشد.برای ارائه دادن نسخه های  بیشتر باید دوباره کار ترجمه را انجام دهید.

کارهای مربوط به ترجمه مدارک و تایید آن در هر کشوری متفاوت است و باید براساس قوانین آن کشور این پروسه انجام شود.

 دفتر اسناد رسمی یا نوتر چیست؟

نوتر یا همان دفاتر ثبت اسناد رسمی مکانی است که برای تایید ترجمه مدارک گفته میشود.مدارکی مانند تمامی ترجمه های رسمی که به ترکی انجام  شده است را به تایید می رساند.

دفاتر نوتر برای انجام اموری مثل وکالتنامه یا خرید و فروش و …و همچنین تاییدیه مدارک ترجمه شده ،در ترکیه مورد استفاده قرار میگیرد.

در هر محله و مکانی که در ترکیه زندگی میکنید،برای انجام کارهای تاییدیه و قانونی خود ، یک دفتر نوتر وجود دارد.

نوتر یا دفتر اسناد رسمی در ترکیه

نوتر یا دفتر اسناد رسمی در ترکیه

برای ارسال مدارک و یا اسناد به کشوری دیگر باید ترجمه مدارک به زبان رسمی آن کشور انجام شود و به تایید هم برسد.این این ترجمه مدارک و تایید آن  باعث اعتبار بین المللی بخشیدن به آن میشود.که میتوان از آن به صورت قانونی استفاده کند.

اگر شما میخواهید مدارکی که در کشور خودتان صادر شده را برای یک کشور دیگر مثل ترکیه ارائه و ارسال کنید باید آن را به زبان ترکی که زبان اصلی آن  کشور است، ابتدا ترجمه کنید و بعد از آن به تایید برسانید.

به جز به تایید رساندن مدارک ترجمه شده در دفاتر نوتر ، کارهایی از قبیل تنظیم قولنامه برای اجاره یا خرید ملک و خودرو که به همراه صاحب ملک و یا  کالا به دفاتر نوتر برای محضری کردن یا نوتری ،مراجعه میکنید.

مترجمین حاضر در مؤسسه گلوبال کادرو، دارای امضا رسمی با تأییدیه نوتر در ترکیه هستند. و در همه زبانها آماده ارائه خدمات هستند. همچنین ترجمه  مدارک و اسناد به صورت رسمی با ارائه اصل آنها جهت تأیید انجام خواهد شد.

برای ترجمه مدارک و تاییدهای رسمی آن میتوانید با ما در ارتباط باشید.

00902122124401

02122383743

09129641954

005537124401

پست های توصیه شده
نمایش 1 دیدگاه
ترک بک ها

یک نظر بدهید

آپوستیل کردن مدارک به چه معناست؟در ایران چگونه انجام میشود آیا مورد قبول آن است؟ترجمه برخی مدارک صادر شده