ترجمه رسمی برخی از مدارک صادر شده

 

گرفتن سوابق بیمه در اکثر کشورها مرسوم است.حال اگر کسی برای اثبات تایید و بررسی سوابق بیمه برای یک کشور دیگر بخواهد اقدام کند لازم به ترجمه رسمی و تایید آن است.

در ایران برای گرفتن سوابق بیمه باید به اداره تامین اجتماعی مراجعه کرد و درخواست خود را به ثبت برسانید.این کاراز طریق سایت هم امکانپذیر است.البته این نکته قابل عرض است که باید حتما مهر تایید بیمه تامین اجتماعی را داشته باشد.

بعد از تهیه ی مدرک صادر شده  با مهر رسمی بیمه تامین اجتماعی شما میتوانید آن را برای کشور مقصد ترجمه کنید و بعد از آن به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه برسانید.

مراحل ترجمه سابقه بیمه باید اطلاعات شخصی مانند نام و نام خانوادگی،نام محل کار و شماره بیمه و تاریخ شروع و پایان کار و تعداد روزهای سابقه بیمه و جمع تمام روزهایی که بیمه برای فرد رد شده است را ترجمه میکنید.

اگر فردی سابقه بیمه ندارد و فقط دارای دفترچه تامین اجتماعی است میتواند صفحه اول دفترچه بیمه خود را ترجمه رسمی و تایید کند.

اگر کارمندان دارای دفترچه های بیمه ای که متعلق به شرکت های بیمه ای دیگر هستند را دارند میتوانند صفحه ی اطلاعات شخص یا همان صفحه ی اول دفترچه ی خود را ترجمه رسمی و به تایید برسانند.

گاهی یک شرکت قصد ترجمه و تایید مدارک صادر شده مانند لیست بیمه کارمندان خود را دارد.برای این کارباید برگه پرداخت های حق بیمه ی کارکنان خود را با مهر سازمان تامین اجتماعی ترجمه کند و به تایید دادگستری و وزارت امورخارجه برساند.

برای ترجمه و تایید گواهی کار باید به دونکته توجه داشت که این گواهی از شرکتهای سهامی خاص صادر شده اند یا سهامی عام.

برای گرفتن گواهی کار صادر شده از شرکت های سهامی عام باید مهر کارگزینی یا شرکت را داشته باشد تا قابل ترجمه و تایید بشود.

برای شرکت های خاص هم باید مدارکی مانند دفترچه بیمه، روزنامه رسمی شرکت به همراه کپی مهر شده با مهر شرکت، و مدارک تحصیلی باید همراه خود داشته باشند.

گواهی های صادره از دفاتر بیمه مانند گواهی عدم پرداخت خسارت، در صورت داشتن مهر دفتر نمایندگی بیمه قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

اگر میزان تحصیلات در گواهی کار درج شده باشد مدرک تحصیلی مطابق با درج در گواهی هم باید ترجمه و تایید شود.

برای ترجمه و تایید فیش های حقوقی هم باید به دو نکته را مد نظر قرار داد اول اینکه اگر فیش حقوقی صادر شده از شرکت دولتی باشد باید مهر کارگزینی داشته باشد و اگر شرکت غیر دولتی باشد باید مهر  شرکت به همراه روزنامه ی رسمی آن باشد.

ترجمه مدارک صادر شده از بانک ها

برای ترجمه ی  مدارک صادر شده مانند صورت حساب های بانکی اگر میخواهیم قابل ترجمه رسمی باشد باید مهر رسمی یکی از شعبه های بانک مورد نظر را داشته باشد.و برای تایید رسمی این صورت حساب ها باید اصل سند توسط اداره امور روابط بین الملل بانک مربوطه تأیید شود.

برای ترجمه ی صورت حساب بانکی که به زبان فارسی است و همانطور که در بند فوق گفته شد احتیاج به مهر تایید امور روابط بین الملل دارد وبعد باید توسط مترجم رسمی اقدام به ترجمه ی آن کرد.و بعد از ترجمه به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه دارد.

یکی دیگر از مدارک صادر شده برای ترجمه مدارک ترجمه رسمی پزشکی است.برای افرادی که میخواهند سوابق پزشکی خود را برای خارج از کشور ترجمه کنند و یا افرادی که دارای بیماری های خاص هستند و برای درمان میخواهند به کشور دیگری بروند احتیاج به ترجمه رسمی دارند.

برای تهیه ی برخی از داروها در خارج از کشور احتیاج به ترجمه نسخه و اجازه کتبی پزشک فرد  است .برای ترجمه رسمی و قابل استفاده در کشورهای دیگر باید حتما گواهی و یا مدارک پزشکی دارای مهر پزشکی که سازمان نظام پزشکی آن را تایید کند، باشد که بتوان آن را ترجمه رسمی کرد ،که  بعد از آن بتوانید تاییدیه دادگستری و وزارت امورخارجه تهیه کرد.

ترجمه و تایید مدارک هر کشور مخصوص همان کشور می باشد.مدارکی که در این مطلب به شما توضیح داده شد را میتوانید در ترکیه ترجمه کنید.

و برای ترجمه مدارک در ترکیه بعد از ترجمه توسط یک مترجم رسمی باید به تایید نوتر برسد یا همان اداره ثبت اسناد که در ترکیه برای تایید مدارک به آن مراجعه میکنند.

مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو در زمینه ترجمه رسمی اسناد شما میتواند  خدمات رسانی ویژه ای داشته باشد و در تلاش است تا در کمترین زمان و به صحیح ترین شکل اسناد و مدارک شما را ترجمه رسمی کند و همراه با مهر و امضا مترجم رسمی به شما تحویل دهد تا در زمان تأیید آنها با مشکل رو به رو نشوید.

برای اطلاعات بیشتر از نحوه ی ترجمه ی مدارکتان با ما تماس بگیرید. 00905537124401

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

ترجمه مدارک در ترکیه چگونه انجام میشود؟