آشنايى با مساجد شهر استانبول (بخش دوم)

مسجد رستم پاشا

مسجد رستم پاشا در سال١٥٦١به دستور رستم پاشا و با معمارى سينان ساخته شد. این مسجد یادبودی از رستم پاشا وزیر اعظم امپراطوری عثمانی است.رستم پاشا يكى از وزيران مهم دوران حکومت سلطان سليمان بودكه در گذشته به خوبى ونيكى ازاو ياد مى شده است.

اين مسجد در انتهای خیابان اوزون کارسی در استانبول قرار دارد مسجد رستم پاشا بر بالاى یک بازار قدیمی شلوغ بنا شده است و داراى معمارى زيبايى است.

معماری مسجد رستم پاشا

معماری مسجد رستم پاشا

در معماری این مسجد که از سرامیک های ایزنیک استفاده شده است که بر روی این کاشی ها نقش گل هایی مثل میخک، رز، زنبق، مینا و لاله کشیده شده است. كه به عنوان نمونه اى از چينى كارى ها در قرن ١٦محسوب مى شود.

مسجد بايزيد دوم

مسجد بايزيد دوم از مساجد دوران عثمانى به شمار مى رود كه توسط سلطان يزيد دوم ساخته شده است ساخت اين مسجد برگرفته از مسجد ايا صوفيه است و در سال هاى ١٥٠١تا ١٥٠٦ساخته شد.

مسجد بایزید دارای یک گنبد بزرگ به قطر ۱۷ متر و ۲۴ گنبد کوچک و دو مناره می باشد مسجد بایزید دارای سه ورودی است و حیاط آن پوشیده از سنگ مرمر و گرانیت می باشد.

و داراى فضايى براى برگزارى مسجد جماعت دارد و اين مسجد در ميدان بايزيد در نزديكى بازار بزرگ استانبول و همچنين بقاياى تاريخى تئودوسيوس استانبول واقع است.

مسجد سليمانيه

مسجد سلیمانیه در قرن پانزدهم و در شهر استانبول به دستور سلطان سلیمان اول ساخته شده است معماری این مسجد در سبک بیزانسى مى باشد.

و يكى از مشهورترين جاذبه هاى استانبول به حساب مى آيد كه اين مسجد توسط معمار ماهر سينان ساخته شده است.

مسجد سلیمانیه به دستور سلطان سلیمان اول به مدت ٧سال از سال ١٥٥٠تا ١٥٥٧بنا شد مجموعه اين مسجد داراى ايوانى سه طرفه ،باغ هاى خوش منظر ،گنبدى مركزى ،چهار مناره و١٠بالكن زيبا است تعداد بالكن ها نماد سلطان سليمان كه دهمين سلطان امپراتورى عثمانى است.

نمایی از مسجد عرب استانبول

نمایی از مسجد عرب استانبول

مسجد عرب

مسجد عرب در گالاتا واقع است و بزرگترين مسجد در اين منطقه به حساب مى آيد. تاريخ نشان مى دهد كه اين مكان در گذشته كليسا برده که در سال ۱۴۷۵ توسط سلطان فاتح به مسجد تبدیل شده است و نام آن را مسجد گالاتا ناميدند .

براساس گفته ها، قرن ها قبل از ورود ترک ها به ترکیه این مسجد را زمانیکه اعراب استانبول را محاصره کرده بودند ساختند و زمانيكه اعراب از كشور اسپانيا به اينجا امدند در اطراف مسجد سكونت داشتند كه نامش را اعراب ناميده بودند.

شهر استانبول بعنوان شهری با مساجد زیاد معروف است که هرکدام از آن ها دارای تاریخ و معماری خاص خود هستند.گشت و گذار در مساجد تاریخی این شهر را به شما توصیه میکنیم.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

مساجد در شهر استانبولموزه های استانبول