تولد در تركيه و قوانین آن

امروز بسيارى از افراد خواهان اخذاقامت و تابعيت از طريق تولد هستند تا از طريق تولد فرزند خود در كشور موردنظر بتوانند تابعيت يا اقامت آن كشور را دريافت كنند.

بيشتر كشور ها از جمله كشور تركيه از راه خون، تابعيت را اعطا مى كنند. اگر فرزندى در كشور تركيه به دنيا بيايد بايد يكى از دو والدين داراى اقامت يا تابعيت كشور تركيه باشد در اين صورت فرزند مى تواند شناسنامه ترك دريافت كند و از امكانات شهروندى ترك بهره مند مى شود.

به فرد خارجى كه در تركيه از پدر خارجى و مادر ترك متولد شود تابعيت ترك تعلق مى گيرد و شهروند تر ك محسوب میگردد. اگر مادر خارجى و پدر ترك باشد، براى فرزند متولد شده در تركيه مى تواند شناسنامه تنظيم شده در تركيه دريافت كند و هيج مانع و مشكلى ندارد.

تولد کودک خارجی در ترکیه

سفارت خانه ها و كنسولگرى ها شرايط متفاوتى براى ثبت نام كودك تازه متولد شده دارند. افراد براى دريافت شناسنامه و پاسپورت كودك بايد به سفارت خانه و كنسولگرى كشور خود مراجعه كنند و بعد از پرداخت هزينه هاى مربوط و دريافت پاسپورت و شناسنامه براى كسب مجوز اقامت كودك خود به اداره پليس منطقه ى خود مراجعه كنند.

مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت از طریق تولد در ترکیه به شرح زیر است:

1:ارائه گواهی مبنی بر اقامت والدین در ترکیه و مدارک هویتی آنها
2: ارائه اسناد ازدواج والدین
3: ارائه گواهی تولد فرزند در خاک ترکیه
4: تکمیل و ارائه فرم درخواست اقامت برای فرزند متولد شده
5: پرداخت هزینه های اخذ اقامت برای فرزند متولد شده

‎در صورتی که فرزندی از پدر و مادر ترک به دنيا بيايد باید نام كودك توسط پدر و مادر به صورت مشترك برای فرزند انتخاب گردد اما بهتر است بدانید که کشور ترکیه تمامی حقوق را به پدر فرزند منتقل میکند.

و در صورتی که پدر توانایی انتخاب نام برای فرزند را نداشته باشد این حق به مادر واگذار خواهد شد. و مادر می تواند به تنهایی برای فرزند خود نامی را انتخاب كند.

نکته بسیار مهمی که مورد توجه بسیاری از افراد واقع شده این است که در صورتی فرزندی از والدینی متولد شود که یکی ترک و دیگری خارجی باشد کودک متولد شده می تواند 2 نام داشته باشد یعنی والدین کودک می توانند 2 نام برای کودک انتخاب كنند.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

موزه های استانبولگواهینامه ترکیه و تبدیل گواهینامه ایرانی به ترک