موزه نظامى استانبول، گنجينه ى تاريخى تركيه

نيروهاى نظامى و سلاح ها يكى از اصلى ترين عنصر تاريخى در تعيين قدرت كشورها در طول سال هاى گذشته بوده است به همين خاطر شايد بتوان گفت تغييرات در فناورى سلاح مى تواند بسيارى از تغييرات اساسى در طول تاريخ كشورها و امپراتورى ها را توضيح داد.

كشور تركيه در طول تاريخ فراز و نشيب هاى زيادى را سپرى كرده است از دوره اسكندر گرفته تا دوره عثمانى و سپس آتاتورك همه آن ها جذابيت هاى زيادى براى علاقمندان به تاريخ و فرهنگ دارد اگر شما هم علاقمند به تاريخ و فرهنگ هستيد مى توانيد در سفر به استانبول سرى به موزه نظامى استانبول بزنيد موزه اى كه گفتنى هاى زيادى دارد.

در هنگام بازديد موزه راهنمايان برايتان بازگو خواهند كرد که با پيشرفت توپ هاى نظامى توانستند ديوارهاى عظيم را خراب كنند و عثمانى ها توانستند قسطنطنيه را تسخير كنند توپ هاى نظامى در هنگام ورود به دوره جديد تاريخ نقش بسزايى داشتند و تنها يك حكايت تاريخى است.

              موزه نظامی در استانبول

موزه نظامى استانبول

موزه نظامى استانبول در منطقه شيشلى واقع است كه شامل مجموعه اى از سلاح هاى توليد شده از قرن پانزدهم ميلادى به بعد است و اين موزه توسط مركز فرهنگى فرماندهى نظامى اداره مى شود.

يكى از جذاب ترين قسمت هاى موزه نظامى قرار گرفتن مجموعه اسلحه هايى است که زمان امپراطورى عثمانى مورد استفاده بود اين مجموعه از نظر تاريخى و تاثير گذارى يكى از بهترين موزه هاى نظامى جهان به حساب مى آيد.

موزه نظامى استانبول در حال حاضر ميزبان پنج هزار قطعه نظامى در دوره هاى زمانى مختلف بوده و مورد استفاده قرار گرفته است و اساسى ترين اجزا در اين موزه سلاح ها هستند.

ولى در اين موزه انواع زره ها ،سپرها ،كلاه خود و كلاه ايمنى ،چادر هاى نظامى و اشياى ديگرى به نوعى با تاريخ نظامى تركيه در ارتباط است كه نشان داده مى شود.

       به نمایش گذاشتن سلاح های جنگی

تاريخچه موزه نظامى

موزه نظامى در ساختمان مكتب حبيبيه كه در سال ١٨٦٢توسط عبدالحميد تاسيس شده بود قرار دارد اما تاريخچه اين موزه به مدت ها سال پيش بر مى گردد.

بعد از تصرف قسطنطنيه به دست ترك ها كليساى هاگيا تبديل به كارخانه اسلحه سازى شد و اسلحه هاى زيادى و تجهيزات جنگى در اين مكان ساخته و انبار شدند.

همزمان با اصلاحات نظامى در دوره سلطان احمد سوم به خانه اسلحه ها شناخته شد كه تنها يك كارخانه نبود بلكه مكانى براى نمايش اسلحه هاى توليد شده تبديل شده بود كه در سال ١٨٤٦ميلادى دارالسليحه رسما به موزه تبديل شد و توسط پاشا احمد فتحى ميدان مارشال توپخانه در هاگيا به مركز نمايشگاه معرفى شد و مجموعه رابه نام موزه هوايون يا موزه امپريال نامگذارى كرد.

موزه نظامى از سال ١٨٤٦تا١٩٤٠در هاگيا ايرانه فعاليت كرد اين مجموعه در جنگ جهانى دوم به آناتولى انتقال يافت تا از آسيب ها در امان بماند و بعد از جنگ اين مجموعه در سال ١٩٤٩ميلاذى دوباره به استانبول مننقل يافت.

سالن بدنسازى آكادمى نظامى كه تا سال ١٩٥٩ميلادى به عنوان مركز نمايشگاه استفاده مى شد ديگر براى اين مجموعه كافى نبود تصميم گرفته شد ساختمان مكتب حبيبيه تنها به عنوان موزه به فعاليت خود ادامه دهد كه اين سازه به دست پروفسور دكتر نقيه الدم يكى از معروفترين معماران تركيه باسازى شد و بعد از باز سازى ١٠فوريه ١٩٩٣افتتاح شد.

                      سربازان ترک

يك برنامه ويژه نظامى براى گردشگران

موسيقى در طول تاريخ بخش جدانشدنى از آيين جنگ، دفاع و حماسه هاى ملى بدل شده است به همين دليل شما در موزه نظامى شاهد اجراى گروه موسيقى خواهيد شد اين اجرا هر روز در يك نوبت بعد از ظهر ها اجرا مى شود سربازان پياده نظام استانبول با لباس هاى نظامى اسلحه به دست شما را به كنسرت نظامى هدايت مى كنند يك اجراى زنده بى نظير كه نشان دهنده عظمت تاريخ تركيه است.

هزينه ورودى بازديد از موزه نظامى استانبول در سال ٢٠٢٠ميلادى براى گردشگران

هزينه ورودى در سال ٢٠٢٠ميلادى ٦لير در نظر گرفته شده است كه براى دانشجويان با كارت مخصوص رايگان مى باشد.

ساعات بازديد از موزه نظامى استانبول

اين موزه در روزهاى هفته از ساعت ٩تا ١٧بعدازظهر داير مى باشد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید