اقامت از طریق ازدواج در تركيه

در بيشتر كشورها يكى از روش هاى اخذ اقامت، ازدواج با شهروند همان كشور است. اگر فردى با يك شهروند ترك ازدواج كند مى تواند بعد از مدتى با اثبات ازدواج خود به صورت رسمى اقدام به شهروندى كند.توجه داشته باشید که ازدواج هاى صورى راه درست و مقرون به صرفه اى نيست.

همراه ما باشيد تا شما را با چگونگى ازدواج در تركيه و گرفتن اقامت و قوانين اين كشور آشنا كنيم.

ازدواج در تركيه و اقامت از طریق آن

افرادى كه در تركيه ازدواج مى كنند سند ازدواج بين المللى دريافت مى كنند. مراحل ازدواج در تركيه بسيار راحت انجام مى گيرد و نياز به ويزا ندارد.

اگر يكى از دوطرف ايرانى باشد با مراجعه به سفارت ايران در تركيه به دريافت برگه تجرد اقدام می كند. اين برگه نشانگر اين است كه فرد در ايران همسرى ندارد و مجرد است.

براى اقدام به دريافت برگه تجرد نياز به شناسنامه، پاسپورت وسه قطعه عكس است كه پس از دريافت برگه تجرد بايد وزارت امور خارجه تركيه آن را تایید کند.

بايد توجه كنيد گرچه ازدواج شما در يك كشور ديگر انجام مى شود اما بايد يك سرى از قوانين كشور خود را رعايت كنيد، به طور نمونه اجازه پدر براى عقد دخترخانم ها الزامى است و اگر پدر در قيد حيات نباشد با ارائه گواهى فوت اين ازدواج صورت مى گيرد.

ارائه برگه آزمايش براى ازدواج الزاميست، اين آزمايش را بايد در بيمارستان هاى دولتى يا خصوصى انجام دهيد البته اين آزمايش براى شهروندان ترك رايگان مى باشد.

بعد از انجام آزمایش از اداره شهردارى یا همان اداره ازدواج فرم هاى مخصوص را تهيه می كنيد و منتظر نوبت دهی ازدواج از این اداره میشوید.

البته اگر تمايل داريد كه ازدواج شما به جز شهردارى در مكان ديگرى برگزار شود هزينه رفت و آمد عاقد را بايد جداگانه پرداخت كنيد. براى ثبت ازدواج خود در ايران بايد سند عقدنامه خود را به سفارت ايران ببريد و پس از عقد دينى مانند فرهنگ ايرانى شما در هر دو كشور زن و شوهر خواهيد بود.

درصورتى كه زوجين به زبان تركى تسلط نداشته باشند نياز به مترجم رسمی در زمان برگزارى عقد الزامى مى باشد.مدارک ارائه شده به اداره ازدواج به زوجین اعلام خواهد شد.

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

چگونگی اقامت از طریق ازدواج در ترکیه

يكى از روش هاى دريافت اقامت در تركيه، ازدواج است اگر تصميم به اقامت در تركيه را داريد بهتر است راه هاى ازدواج صورى را براى دريافت اقامت فراموش کنید و از این طریق اقدام نکنید.

زیرا دولت تركيه بررسى های ازم برای اطمینان از ازدواج به طور رسمى را به صورت دقیق انجام میدهند.همچنین براى گرفتن اقامت از طريق ازدواج مدت زمان زيادى بايد سپرى شود پس بهتر است از روش هاى ديگرى براى دريافت اقامت تركيه اقدام كنيد.

شرايط و نكاتى كه بايد براى گرفتن اقامت از طريق ازدواج در تركيه بدانيد:

يكى از دو زوج بايد تابعيت تركيه داشته باشند. ازدواج با پناهندگان كه مقيم هستند شما را مقيم نخواهد كرد ازدواج بايد بطور رسمى ثبت شود و بطور صورى نباشد مدارك زوجين براى ثبت ازدواج رسمى الزامى است.

براى دريافت اقامت از طريق ازدواج بايد مدت زمان زيادى حدود ٣تا٥ سال سپرى شود و به طول مى انجامد و دولت در اين مدت از زمان را به بررسى ازدواج رسمى شما مى پردازد و در اين هنگام شما نمى توانيد به صورت دائم در تركيه بمانيد بايد اقامت موقت يا توريستى دريافت كنيد.

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

جزایر پرنسسگواهى تجرد چيست ؟