مزاياى شهروندى تركيه و تعریف قرارداد آنکارا

افرادى كه شهروندى و يا پاسپورت تركيه را دريافت مى كنند مى توانند ويزاى كشورهاى ديگر را به راحتی دريافت كنند و به كشورهاى اروپایی و آمريكا سفر كنند.همچنین براى تجارت در تركيه از سيستم بانكى تركيه به راحتى استفاده نمايند.

اخذ شهروندى تركيه تنها به اين موارد محدود نمى شود، در گذشته حجم سرمايه گذارى براى افراد خارجى در تركيه يك ميليون دلار بود،بنابراین خيلى از افرادى كه قصد سرمايه گذارى داشتند تمايل به سرمايه گذارى در تركيه را نداشتند.

ولى بعد از اينكه حجم سرمايه گذارى كم شد و به دويست و پنجاه هزار دلار رسيد تعداد افرادى كه خواهان سرمايه گذارى در ترکیه بودند افزايش يافت.

در بين كسانيكه كه شهروندى تركيه را دريافت مى كنند و خواهان گرفتن پاسپورت شهروندی ترکیه هستند افرادی هم وجود دارد كه اطلاعاتى در مورد مزايايى شهروندى تركيه ندارند.

افرادى كه شهروندى تركيه را دريافت كردنده اند و پاسپورت تركيه را دارند از امكان مهاجرت به كشور انگلستان و زندگى درآن بهرمند میشوند.همچنین  به دليل قرار دادهاي كه بين كشورهاى اروپايى و كشور تركيه سالهاست در حال اجراست، این رفت و آمد و مهاجرت بین کشورها بسیار آسان است.

قرار دادی که از آن صحبت شد را قرارداد آنکارا نامیدند.

انواع پاسپورت ترکیه

پاسپورت ترکیه و مزایای آن

قرار داد آنكارا براى اقامت دائم انگلستان

قرارداد آنكارا به شهروندان تركيه و يا به كساني كه شهروندى تركيه شده اند و پاسپورت این کشور را دريافت كرده اند اين امكان را مى دهد که با راه اندازى شركت جديد و يا فعاليت دريك شركت ديگر البته با داشتن پنجاه و يك درصد سهام شركت مى توانند اقامت منتهى به شهروندى كشور انگليس را دريافت نمايند.

افرادى كه از طريق سرمايه گذارى شهروندى تركيه را دريافت كرده اند امكان مهاجرت به كشور انگليس را دارند. همانطور كه شنيده ايد انگليس در حال تلاش است كه از اتحاديه اروپا جدا شود،که در صورت جداشدن انگليس از اتحاديه اروپا قرار داد آنکارا هم لغو خواهد شد.

توجه به قرارداد آنکارا و گرفتن شهروندی

در سال 2021اين امكان وجود دارد كه هيچ شهروندى نتواند اقامت منتهى به شهروندى كشور انگليس را دريافت نمايد، اگر قصد سرمايه گذارى در تركيه را داريد و از تركيه پلى براى آينده يا مهاجرت به كشورهاى ديگر ميخواهيد استفاده كنيد و از مزاياى آن كشور و شهروندى آن بهره مند شويد اين بهترين انتخاب مى باشد كه از روش هاى مختلفى مى توانيد اقدام كنيد.

و با گرفتن شهروندی ترکیه از مزایای آن استفاده ی بهینه کنید و به کشورهای دیگر مهاجرت کنید و براساس قرارداد آنکارا به راحتی شهروندی انگلیس را بگیرید.

 

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید