بازديد از ٥معبد باستانى و تاریخی در تركيه

افرادى كه اهل سفر به نقاط مختلف با تورتركيه هستند مى دانند كه اين كشور پر از جاذبه هاى تاريخى و بقاياى امپراطورى هاى باستانى و ويرانه هاى تاريخى است كه هركدام مربوط به دوره خاص و آيينى متفاوت هستند.

همانطور كه مساجد بزرگ در استانبول جذاب و ديدنى هستند معابد باستانى نيز در اين كشور بسيار زيبا و ديدنى هستند در اينجا مى خواهيم ٥مورد از مهم ترين معابد باستانى و تاریخی در تركيه را به شما معرفى كنيم.

معبد تاریخی افسوس در تركيه

در افسانه هاى آمده است كه اين معبد توسط پسر خداى رودخانه كايستروس بنا كرده است. اما در حقيقت اين بنا به دستور يك تاجر مصرى و براى عبادت آرتميس ساخته شده است به همين دليل معبد آرتميس گفته مى شود.

معبدى كه در ٨كيلومترى ساحل واقع شده است و قسمت هاى زيادى از آن سالم باقى مانده است در هنگام سفر به كوش آداسى مى توانيد از آن ديدن كنيد.

اين معبد براى مردم محلى بناشده و در بين مردم و گردشگران بسيار شناخته شده و معروف است با اينكه قسمت هايى از آن از بين رفته است اما زمانى يكى از شگفتى هاى دنيا شناخته مى شد و درحال حاضر قسمتهايى از آن سالم باقى مانده است و قابل رويت مى باشد.

معبد گوبكلى تپه

                       معبد گوبكلى تپه

معبد گوبكلى تپه در ترکیه

بسيارى از باستان شناسان بر اين معتقد هستند كه معبد يافت شده در گوبگلى تپه قديمى ترين معبد در تاريخ است كه تا به امروز كشف شده است.

يافتن اين معبد و همچنين كليت كشفيات گوبكلى تپه يكى از مهم ترين كشف هاى باستان شناسان در سال هاى اخير بوده است اين مكان بيش از ١٠هزار سال قدمت دارد.

درحال حاضر كليت معبد هنوز هم سالم باقى مانده است و داراى دوبخش اصلى است كه مى توانيد تشخيص دهيد كه در آن رمان با چه ظرافتى ساخته شده است بازديد از اين مكان بسيار لذت بخش است.

معبد باستانی آفروديت

آفروديت يا الهه عشق در يونان باستان كه رومى ها آن را به نام ونوس مى شناختند يكى از ١٢ايزدى بود كه در كوه المپ زندگى مى كردند براى چنين الهه ى ارزشمندى در يونان باستان حتما بايد يك معبد باشكوه بنا مى كردند.

اين معبد داراى ستون هاى سنگى بسيار زيبا و ديدنى در نزديكى ساحل درياى اژه واقع شده و يكى از ميراث جهانى يونسكو به شمار مى رود.

معبدباستانی آفرودیت زيبا يكى از مهم ترين معبد منطقه در آن زمان بوده است كه به دليل زمين لرزه قسمت هايى از آن از بين رفته است اما با اين حال هرساله گردشگران بسيارى از آن ديدن مى كنند اين مكان يكى ديگر از جاهايى است كه مى توانيد در سفر به ازمير از آن ديدن كنيد.

معبد باستانی آفروديت

                      معبد باستانی آفروديت

معبد بهرام كاله در ترکیه

معبد بهرام كاله يكى از معبدهاى كمتر شناخته شده در كشور تركيه است اما مكانى بسيار زيبا با مناظرى رو به ساحل را ارائه مى دهد.

اين محل مجموعه اى از ويرانه هاى تاريخى متعدد است كه معبد بهرام كاله مهم ترين آن ها به شمار مى رود كه مى توان ستون هاى بزرگ سنگى و كنده كارى را ديد شهر افسوس كه اين معبد در آن واقع شده است كه پر از جاذبه هاى تاريخى و ديدنى است بسيارى از اين جاذبه هاى ناشناخته مانده است.

معبد آپولو

يكى ديگر از زيباترين معابدى از يونان باستان كه به جاى مانده است معبد آپولو است اين معبد زيبا كه زمانى بسيار محبوبيت داشت.

قسمت هاى از آن در زلزله از بين رفته است و تنها ويرانه هاى آن به جاى مانده است اما ويرانه هاى آن كليت را نشان مى دهد و كنده كارى هاى زيبايى كه پاى ستون انجام شده است را مى توانيد مشاهده كنيد يك بناى عظيم كه زمان بازديد عظمت آن را خواهيد ديد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

هتل در محله کادیکویبهترين شهر ساحلى تور آنتاليا