ثبت شرکت در ترکیه

کشور ترکیه به دلیل داشتن محیطی توریستی و توجه به سیاست های کسب و کار برای پیشرفت اقتصادیشان مورد توجه بسیاری از کشورهای دور و نزدیک از جمله کشور ایران شده است.توجه به مسائل پیشرفت و برطرف کردن مشکلات اقتصادی در یک کشور باعث میشود راهکارهای مناسبی برای ایجاد کسب و کار و سرمایه گذاری خارجیان ارائه کنند تا آن ها بتوانند به راحتی پول خود را در آن کشور سرمایه گذاری کنند و هم باعث سودآوری برای آن کشور شده و هم برای اشخاصی که آنجا کسب و کاری راه انداخته اند.
کشور ترکیه فضایی مناسب سرمایه گذاری و شروع کسب و کار برای خارجیان فراهم آورده است. ایرانیانی که قصد ایجاد شعبه ای دیگر از شرکت خود را در خارج از کشور دارند یا برای کسب و کاری جدید میخواهند اقدام کنند ترکیه را به دلیل رفت و آمدی آسان و پذیرشی مناسب انتخاب میکنند. 

ثبت شركت در تركيه و شروع کسب و کار در ترکیه

اين روزها ايرانى ها خيلى تمايل به ثبت شركت در تركيه را دارند. براساس قوانين تركيه، براى شروع كسب و كار بايد ابتدا بنام خود شركتى را ثبت كنيد.

براساس قوانين تركيه با ارائه مدارک و داشتن سرمايه مورد نياز می توانید در ترکیه ثبت شرکت کنید. ثبت شرکت در ترکیه براى ایرانیان داشتن پاسپورت و ترجمه پاسپورت و تایید آن توسط نوتر الزامى است. همچنین داشتن وكيل يا حسابدار ترك براى انجام امور مالياتى شركت لازم است. با وكالت دادن به مشاور مالى ، تمام اقدامات حقوقی به دست وى انجام مى شود. چون فرد متقاضى و صاحب شرکت خودش نمي تواند اقدام كند. با دادن وكالت ، مشاور مالى قادر به انجام تمام امور شركت از جمله ثبت شركت و اخذ كد اقتصادى است .

براى ثبت شركت حتما بايد يك محلی برای شرکت را اجاره كنيد و داشتن آدرس الزامى است .

هزينه ثبت شركت در تركيه

دو نوع هزینه وجود دارد : هزينه هاى نگهداری و جاری، هزینه ثبت شركت

هزینه ثبت شرکت در ترکیه به سرمايه اولیه ثبت شركت و تعداد شركا و تسلط یا عدم تسلط به زبان تركى مى باشد .

هزينه هاى ديگر كه شامل هزينه هاى واریزی ادارى، هزینه نوتر و امضا و هزينه تاييديه و … متفاوت مى باشد .

هزينه هاى جاری مانند : اجاره ی محل شرکت ( اگر اجاره ای باشد) ،هزينه هاى مشاور مالى ، مالیات ها و استوپاژها.

ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

تفاوت ثبت شركت در تركيه و ايران

در اينجا مى خواهيم نحوه ى شروع كسب و كار و ثبت شركت در ايران و تركيه را شرح دهيم.

براساس قوانين كشور فرانسه قانون ثبت شركت در تمام دنيا مشابه است. ولى روش هاى اجرايى آن با هم تفاوت دارد .

طبق قانون تجارت ايران، شركتهايى كه در ايران ثبت مى شوند، همچنين میتوانند در تركيه نيز ثبت شوند. مراحل ثبت شركت در تركيه و ايران همسان هستند و تفاوت خيلى كمى باهم دارند.

ثبت شركت در ايران

روابط تجارى ايران با كشورهاى ديگر داراى محدوديت است. و در ارزش هاى بيش از ١٠هزار دلار قوانين خاصى اعمال مى شود .براى ثبت شركت در ايران دريافت كد اقتصادى و شماره مالياتى از وزارت بازرگانی پروسه ابتدايى است. پس از انجام اين پروسه بايد سرمايه به حساب شركت واريز شود. و داشتن مشاور مالى براى ثبت شركت ضرورى نمى باشد. پرداخت ماليات شركت در پايان هر سال صورت مى گيرد.

ثبت شركت در تركيه

با عضويت تركيه در سال١٩٧٤به مجمع جهانى، با داشتن مجوز فعاليت در تركيه مى توانيد در آمريكا و اروپا نيز فعاليت كنيد. براى شهروندان ايرانى كه نياز به ارائه مجوز کار معتبر و بین المللی مى باشند، كاربردى است.

بعد از عضويت كشور تركيه به مجمع جهانى قوانین ثبت شركت در ترکیه ، اندکی عوض شده است. علاوه بر مراجعه به اداره مالياتى نياز به مراجعه به اتاق بازرگانی می باشد. برخلاف ايران پرداخت ماليات در ترکیه هر سه ماه يكبار انجام مى شود. تركيه براى جلوگيرى از تورم سالانه چهار بار اقدام به دريافت ماليات می کند.

ثبت شرکت در ترکیه - مالیات شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه – مالیات شرکت در ترکیه

ارزش افزوده در ايران و تركيه، نسبت به كسب و كار و نوع فعاليت باهم مغايرت دارد. پرداخت ماليات در تركيه ضرورى است و شما حتما بايد سر موقع ماليات خود را پرداخت. كنيد اما در ايران هيج ضروريتى ندارد .

فاكتور فروش در تركيه دو صورت مى باشد در نوع اول ماليات بر ارزش افزوده و نوع دوم برای فاكتور به ارزش بيش از ٥هزار لير كه تحويل دولت داده مى شود.

بر خلاف ايران که تنها يك نوع بيمه براى كاركنان دارد، در تركيه سه نوع بيمه باغ كور براى شرکای شركت، تامين اجتماعى براى كارمندان و مشاغلى مثل كشاورزى و صندوق بازنشستگى براى کارمندان دولتى مى باشد.