ثبت شرکت در ترکیه و قوانین مربوط به آن با موسسه بین المللی گلوبال کادرو 09129641954                      
 
         
 
   
   
 
 
 
         
 

خدمات مهاجرت و کسب و‌کار در ترکیه برای تمام ملیتها  

   

مرکز راهنمایی امور حقوقی و ثبتی و بازرگانی ایرانیان ترکیه  

   

گلوبال کادرو در قدم اول هدف و‌توانایی شما را برای رسیدن به آن می سنجد و این اولین قدم برای کمک به متقاضیان در راستای اهداف خود در خارج از کشور است. گلوبال کادرو بنا ندارد الزاما شما را در مسیری که انتخاب کرده اید وارد نماید بلکه ای بسا با بررسی موانع و‌مشکلات احتمالی شما را از انتخاب آن مسیر منصرف یا در مسیر بهتری قرار می دهد و این معنای واقعی مشاوره و اقدام است که میتوانید از گلوبال کادرو انتظار داشته باشید.  

     

کشور ترکیه به دلیل داشتن محیطی توریستی و توجه به سیاست های کسب و کار برای پیشرفت اقتصادیشان مورد توجه بسیاری از کشورهای دور و نزدیک از جمله کشور ایران شده است.توجه به مسائل پیشرفت و برطرف کردن مشکلات اقتصادی در یک کشور باعث میشود راهکارهای مناسبی برای ایجاد کسب و کار و سرمایه گذاری خارجیان ارائه کنند تا آن ها بتوانند به راحتی پول خود را در آن کشور سرمایه گذاری کنند و هم باعث سودآوری برای آن کشور شده و هم برای اشخاصی که آنجا کسب و کاری راه انداخته اند.
کشور ترکیه فضایی مناسب سرمایه گذاری و شروع کسب و کار برای خارجیان فراهم آورده است. ایرانیانی که قصد ایجاد شعبه ای دیگر از شرکت خود را در خارج از کشور دارند یا برای کسب و کاری جدید میخواهند اقدام کنند ترکیه را به دلیل رفت و آمدی آسان و پذیرشی مناسب انتخاب میکنند. 

عضویت در خبرنامه