ترجمه رسمی برخی از مدارک صادر شده

  گرفتن سوابق بیمه در اکثر کشورها مرسوم است.حال اگر کسی برای اثبات تایید و بررسی سوابق بیمه برای یک کشور دیگر بخواهد اقدام کند لازم به ترجمه رسمی و تایید آن است. در ایران برای گرفتن سوابق بیمه [...]

ترجمه مدارک در ترکیه چگونه انجام میشود؟

ترجمه مدارک در کشور ترکیه اعم از اسناد رسمی یا مدارک شخصی ،ابتدا باید به یک مترجم رسمی امضادار مراجعه کرد که بتواند آن را ترجمه کند و با  مهر دارلترجمه رسمی در ترکیه تایید شود. و این نکته مهم را [...]

آپوستیل کردن مدارک به چه معناست؟

آپوستیل یک لغت فرانسوی است که به معنای گواهینامه است.این واژه برای قانونی کردن یک سند رسمی استفاده میشود. آپوستیل کردن مدارک باعث میشود اسناد و مدارک بین المللی بشوند .براساس کنواسیون لاهه [...]

ترجمه مدرک تحصیلی و ریزنمرات و نکاتی در خصوص ترجمه رسمی و گرفتن تأییدیه های لازم

نیاز به ترجمه مدرک تحصیلی با توجه به افزایش متقاضیان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور و کشورهای اروپایی، کشور ترکیه نیز به عنوان مقصدی برای ادامه تحصیل از سوی متقاضیان انتخاب می شود. ترکیه دارای [...]

ترجمه رسمی مدارک هویتی و گرفتن تأییدیه های لازم

برای استفاده قانونی از مدارک در کشوری به جز کشور صادر کننده مدرک، نیاز هست تا مدارک ترجمه رسمی شوند. ترجمه رسمی در ترکیه مراحل ترجمه رسمی در ترکیه با ترجمه رسمی در ایران اندکی تفاوت دارد. در کشور [...]

نوتر در ترکیه به چه معناست؟ و برای انجام چه کارهایی باید به نوتر مراجعه کرد؟

نوتر به چه معناست؟ نوترها همان دفاتر اسناد رسمی هستند. که به مترجم در ترکیه حق امضا می دهند. نوتر در تمام نقاط ترکیه موجود می باشد و دسترسی به آن ها به راحتی امکان پذیر است. ترجمه و تأیید مدارک و [...]

آپوستیل چیست ؟

واژه ی آپوستیل به چه معناست؟ واژه ی آپوستیل (Apostille) یک لغت فرانسوی است. زمانیکه یک سند رسمی قانونی می شود، از این واژه استفاده می شود. معاهده ای در خصوص تأیید و تصدیق مدارک بین کشورهای وجود [...]

آپوستیل چیست ؟

ترجمه ای راحت تر، سریعتر و ارزان تر در ترکیه نسبت به ایران واژه ی آپوستیل (Apostille) یک لغت فرانسوی است. زمانیکه یک سند رسمی قانونی می شود، از این واژه استفاده می شود. معاهده ای در خصوص تأیید و [...]

تعریف ترجمه رسمی و تفاوت آن با ترجمه غیر رسمی

تفاوت ترجمه رسمی و غیر رسمی ترجمه از لحاظ ارزش قانونی مدارک و اعتبار به دو دسته ترجمه رسمی و ترجمه غیر رسمی تقسیم بندی می شود. برای بیان تفاوت این دو، قصد داریم در این مقاله ترجمه رسمی و ترجمه [...]