چگونگی تهیه مدارک رسمی و همچنین تأیید آنها (legalization) جهت انجام امور اقامتی و سرمایه گذاری و تحصیلی می تواند درموفقیت شما در این امور تأثیری تعیین کننده باشد.
مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو که، علاوه بر مجوز مؤسسه مشاوره ای، دارای امتیاز دارالترجمه رسمی نیز می باشد. و از این جهت منحصر به فرد می باشد.
دارای مترجمان امضادار به زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی استانبولی و عربی می باشد.
دارالترجمه رسمی مؤسسه گلوبال کادرو، معبرترین و با سابقه ترین دارالترجمه در شهر استانبول ترکیه می باشد.

تفاوت ترجمه رسمى و غير رسمى

ترجمه از نظر ارزش قانونى مدارک و اعتبار آن به دو دسته ترجمه رسمى و ترجمه غير رسمى تقسيم مى شود.

ترجمه رسمى

آن دسته از ترجمه هايى كه دارای مهر مترجم رسمی و قوه قضائيه باشد، ارزش قانونى داشته و اصطلاحا ترجمه رسمى ناميده مى شود. و ضمنا شايان ذكر است كه اين مدارك كه ممهور قوه قضائيه مى گردد، حتما بايد توسط دارالترجمه رسمی ترجمه شود. به عنوان مثل :مدارک تحصيلى ،گواهى پزشكى و درمانى ،سند ازدواج و طلاق ،گواهى پيشينه ،اسناد ملكى و وكالتنامه ،پروانه مطب،اسناد شركت حق حضانت و حكم دادگاه و …. .

ترجمه غير رسمى

اين دسته از ترجمه ها كه اصطلاحا غير رسمى ناميده می شوند، برگرداندن ساده متن هاى معمولى از زبانى به زبان ديگر است. به طور مثال ترجمه متون (مقالات و كاتولوگ ) ترجمه هاى کتاب و ترجمه در جلساتى رسمى كه احتياج به ترجمه متن و گفت و شنودها بين دو طرف شركت كننده برگزار مى شود، احتياج به مترجمی است كه بتواند اين متون را بطور غیر رسمى ترجمه كند. بايد اشاره كنيم كه دارالترجمه غير رسمى اجازه ترجمه متن رسمى را ندارد.

نحوه ترجمه مدارک در تركيه

لازم به ذكر است كه مراحل تاييد يک ترجمه رسمى در كشورهاى مختلف باهم متفاوت است. مثلا در ايران متونی كه مى خواهید به طور رسمى ترجمه شوند، بايد توسط يک مترجم كه مجوز قانونى و رسمى از قوه قضائيه اخذ كرده است، ترجمه شود. و اين ترجمه پس از ترجمه شدن توسط مترجم رسمى، دادگستری ، وزارت خارجه و سفارت كشور مورد نظر باید تایید شود.

ترجمه در ترکیه

ترجمه در ترکیه

ترجمه رسمى مدارک در تركيه چنان تفاوتى با ايران ندارد. روش هاى ترجمه رسمى در تركيه به صورتى است كه مدارک ترجمه شده بايد از طريق نوتر (دفتر اسناد )تاييد شود. اسناد و متون افراد خارجى و شهروندان تركى كه مى خواهند به طور رسمى ترجمه شود، بايد توسط دارالترجمه رسمى كشور تركيه قرار گيرد .

مراحل ترجمه مدارک از ایران برای ترکیه

١)اصل سند مدركى كه قصد ترجمه آن را داريد به دارالترجمه رسمى ارائه دهيد

٢)تهيه كپى از تمام صفحات سند و مدرك مورد نياز به تعداد مورد نظر

٣)مهر و امضا سند و مدرك مورد نظر توسط مترجم رسمى قوه قضائيه

٤)تاييد توسط اداره امور مترجمين رسمى

٥)تاييد وزارت امور خارجه

٦)تاييد توسط كشور تركيه كپى و اصل مدارک و ترجمه آن به سفارت تركيه تحويل دهيد. براى تاييد هر مدرک بايد مبلغ ٢٠دلار به سفارت تركيه پرداخت كنيد.

واژه آپوستيل به چه معناست

اگر بخواهيم سندى را قانونى كنيم برای کشورهای دیگر، با درج مهر آپوستيل صورت می گیرد. طبق قراردادى كه بين كشورهاى اروپايى در شهر لاهه به امضا رسيد، اسناد رسمى كه صادره از اين كشورها در صورتی در دیگر کشورها مورد استفاده قرار مى گيرد که ممهور به مهر آپوستيل باشد. بعد از اجرايى شدن اين قانون كشور هاى ديگرى نیز به اين كنوانسيون پيوستند. كه كشور تركيه نيز به اين كنوانسيون پيوست .

آپوستیل در ترکیه

آپوستیل در ترکیه

بديهيست كه هر سندى كه مهر آپوستيل را داشته باشد در بين كشورهاى هم پيمان اين كنوانسيون معتبر مى باشد. هم اكنون ١٠٥كشور دنيا به اين كنوانسيون پيوستند.

نوتر در ترکیه . دفاتر نوتر در ترکیه به چه معناست؟

نوتر در ترکیه معادل همان دفاتر اسناد رسمی در ایران می باشد. کلیه کارهای حقوقی در ترکیه داخل این دفاتر انجام می شود. همچنین از کارهایی که نوتر در ترکیه انجام می دهد، تایید ترجمه مدارک می باشد. مدارک هویتی ، مدارک رسمی صادره از ارگان های رسمی ، مدارک شرکتی و …. بعد از ترجمه رسمی توسط دارالترجمه رسمی در استانبول باید توسط ارگانی در ترکیه تایید شود. این کار در ترکیه توسط نوتر انجام می شود. و نوتر ترجمه مدارک را تایید می کند.

نوتر در ترکیه

نوتر در ترکیه

مترجم های رسمی در ترکیه باید توسط نوترها تایید شوند. مترجمی که مورد تایید نوتر باشد، ترجمه هایش در نوتر قابل تایید می باشد. و نوتر مسئولیت ترجمه های او را به عهده می گیرد.