دارالترجمه رسمی - گلوبال کادرو شعبه تهران                      
 
         
 
   
   
 
 
 
         
 

خدمات مهاجرت و کسب و‌کار در ترکیه برای تمام ملیتها  

   

مرکز راهنمایی امور حقوقی و ثبتی و بازرگانی ایرانیان ترکیه  

   

گلوبال کادرو در قدم اول هدف و‌توانایی شما را برای رسیدن به آن می سنجد و این اولین قدم برای کمک به متقاضیان در راستای اهداف خود در خارج از کشور است. گلوبال کادرو بنا ندارد الزاما شما را در مسیری که انتخاب کرده اید وارد نماید بلکه ای بسا با بررسی موانع و‌مشکلات احتمالی شما را از انتخاب آن مسیر منصرف یا در مسیر بهتری قرار می دهد و این معنای واقعی مشاوره و اقدام است که میتوانید از گلوبال کادرو انتظار داشته باشید.  

     

چگونگی تهیه مدارک رسمی و همچنین تأیید آنها (legalization) جهت انجام امور اقامتی و سرمایه گذاری و تحصیلی می تواند درموفقیت شما در این امور تأثیری تعیین کننده باشد.
مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو که، علاوه بر مجوز مؤسسه مشاوره ای، دارای امتیاز دارالترجمه رسمی نیز می باشد. و از این جهت منحصر به فرد می باشد.
دارای مترجمان امضادار به زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی استانبولی و عربی می باشد.
دارالترجمه رسمی مؤسسه گلوبال کادرو، معبرترین و با سابقه ترین دارالترجمه در شهر استانبول ترکیه می باشد.

عضویت در خبرنامه