چگونگی تهیه مدارک رسمی و همچنین تأیید آنها (legalization) جهت انجام امور اقامتی و سرمایه گذاری و تحصیلی می تواند درموفقیت شما در این امور تأثیری تعیین کننده باشد.
مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو که، علاوه بر مجوز مؤسسه مشاوره ای، دارای امتیاز دارالترجمه رسمی نیز می باشد. و از این جهت منحصر به فرد می باشد.
دارای مترجمان امضادار به زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی استانبولی و عربی می باشد.
دارالترجمه رسمی مؤسسه گلوبال کادرو، معبرترین و با سابقه ترین دارالترجمه در شهر استانبول ترکیه می باشد.

تفاوت ترجمه رسمى و غير رسمى

ترجمه از نظر ارزش قانونى مدارک و اعتبار آن به دو دسته ترجمه رسمى و ترجمه غير رسمى تقسيم مى شود.

ترجمه رسمى

آن دسته از ترجمه هايى كه دارای مهر مترجم رسمی و قوه قضائيه باشند،و دارای ارزش قانونى باشد را اصطلاحا ترجمه رسمى می نامند.

و ضمنا شايان ذكر است كه مداركی كه ممهور قوه قضائيه مى گردد، حتما بايد توسط دارالترجمه رسمی ترجمه شود.

به عنوان مثل :مدارک تحصيلى، گواهى پزشكى و درمانى، سند ازدواج و طلاق ،گواهى پيشينه، اسناد ملكى و وكالتنامه، پروانه مطب، اسناد شركت حق حضانت و حكم دادگاه و …. .

ترجمه غير رسمى

اين دسته از ترجمه ها كه اصطلاحا غير رسمى ناميده می شوند،برگرداندن ساده متن هاى معمولى از زبانى به زبان ديگر را شامل میشوند.

به طور مثال ترجمه متون (مقالات و كاتولوگ )، ترجمه هاى کتاب و ترجمه در جلسات رسمى كه احتياج به ترجمه متن و گفت و شنودها بين دو طرف شركت كننده برگزار مى شود.

در این جلسات گاهی احتياج به مترجمی است كه بتواند اين متون را بطور غیر رسمى ترجمه كند.قابل ذکر است كه دارالترجمه غير رسمى اجازه ترجمه متن رسمى را ندارد.

ترجمه غیر رسمی

ترجمه غیر رسمی مصاحبه ها و گزارش های تلویزیونی و رادیویی

نحوه ترجمه مدارک در تركيه

لازم به ذكر است كه مراحل تاييد يک ترجمه رسمى در كشورهاى مختلف باهم متفاوت است.

مثلا در ايران متونی كه مى خواهید به طور رسمى ترجمه کنید، بايد توسط يک مترجم كه مجوز قانونى و رسمى از قوه قضائيه اخذ كرده است،انجام شود.

 اين ترجمه پس از ترجمه شدن توسط مترجم رسمى، تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت كشور مورد نظر را بگیرد.

مراحل به تائید رسیدن یک مدرک ترجمه شده در  ایران و ترکیه

همانطور که می دانید مراحل ترجمه رسمیدر هر کشوری در راستای قوانین آن کشور انجام میگیرد.

در ایران مدارک در دارالترجمه ی رسمی ترجمه شده و سپس به تائید قوه قضائیه می رسند.

اگر خواهان این باشید که مدرک اعتبار بین المللی پیدا کند، لازم است که ترجمه مدارک توسط وزارت خارجه، سفارت کشور و دادگستری نیز تائید شود.

 مراحل ترجمه رسمی در ترکیه به این صورت است که ابتدا مدارک به مهر و امضای مترجم امضادار برسد و سپس توسط دفتر ثبت اسناد رسمی که در ترکیه نوتر نام دارد به تائید برسد.

ترجمه در ترکیه

ترجمه در ترکیه

ترجمه رسمى مدارک در تركيه چنان تفاوتى با ايران ندارد. روش هاى ترجمه رسمى در تركيه به صورتى است كه مدارک ترجمه شده بايد از طريق نوتر (دفتر اسناد رسمی)تاييد شود.

اسناد و متون افراد خارجى و شهروندان تركى كه مى خواهند به طور رسمى ترجمه شود، بايد توسط دارالترجمه رسمى كشور تركيه انجام گيرد .

مراحل ترجمه مدارک از ایران برای ترکیه

١)اصل سند مدركى كه قصد ترجمه آن را داريد به دارالترجمه رسمى ارائه دهيد.

٢)تهيه كپى از تمام صفحات سند و مدرك مورد نياز به تعداد مورد نظر

٣)مهر و امضا سند و مدرک مورد نظر توسط مترجم رسمى قوه قضائيه

٤)تاييد توسط اداره امور مترجمين رسمى

٥)تاييد وزارت امور خارجه

٦)تاييد توسط كشور تركيه كپى و اصل مدارک و ترجمه آن به سفارت تركيه تحويل دهيد. براى تاييد هر مدرک بايد مبلغ ٢٠دلار به سفارت تركيه پرداخت كنيد.

واژه آپوستيل به چه معناست؟

اگر قصد قانونی کردن سندی برای کشور های دیگر، با درج مهر آپوستيل در کشور صادر شده ی مدرک یا سند انجام میگردد.

طبق قراردادى كه بين كشورهاى اروپايى در شهر لاهه به امضا رسيد، اسناد رسمى  صادره از اين كشورها، در صورتی در دیگر کشورها مورد استفاده قرار مى گيرد که ممهور به مهر آپوستيل باشد.

بعد از اجرايى شدن اين قانون كشورهاى ديگرى مانند ترکیه نیز به اين كنوانسيون پيوستند.

آپوستیل در ترکیه

آپوستیل در ترکیه

بديهيست كه هر سندى كه مهر آپوستيل را داشته باشد در بين كشورهاى هم پيمان اين كنوانسيون معتبر مى باشد. هم اكنون ١٠٥كشور دنيا به اين كنوانسيون پيوستند.

آپوستیل کردن مدارک در ایران و ترکیه

نکته حائز اهمیت این است که آپوستیل کردن مدارک تنها درصورتی بین دو کشور انجام می شود که هر دو کشور عضو پیمان نامه باشند، در صورتی که ایران عضو این پیمان نامه نیست.

مدرک تهیه شده در ایران پس از ترجمه در دارالترجمه رسمی نیاز دارد که توسط دادگستری، وزارت امور خارجه و همچنین سفارت ترکیه به مهر و تائید برسد، و همچنین اگر بخواهیم مدرکی ازترکیه را در ایران استفاده کنیم باید آن مدرک در ترکیه ترجمه شود و توسط نوتر به تائید برسد و پس از این مرحله ترجمه به تائید والیلیک می رسد.

در واقع مدرک را آپوستیل می کند که به این کار آپوستیل برای خارج از ترکیه گفته می شود.

در مرحله بعدی مدرک ترجمه شده را باید به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برد که کنسولگری مدرک را تائید کند و در نهایت می توان از ترجمه آن مدرک در ایران استفاده کرد.

در کل برای کشوری مانند ایران که عضو کنوانسیون لاهه نیستند، اگر مدرک صادر شده از سوی اروپا باشد برای استفاده ازترجمه مدرک، لازم است که دارای مهر تصدیق باشند.

موارد استفاده از مهر آپوستیل

مهر آپوستیل برای هر گونه مدرکی از قبیل: سندازدواج، طلاق، اساسنامه ها، گواهی ها، گواهی فوت، حکم دادگاه و … قابل استفاده می باشد.

مدارکی که به تائید مهر آپوستیل می رسند دیگری نیازی به قانونی شدن مجدد در کشور مقصد ندارند.

نکته ای که باید در نظر داشت این موضوع است که مدارک و اسناد دولتی که مستقیما با گمرک در ارتباط اند و یا اسنادی که در کنسولگری ها تنظیم شده اند، مورد قبول در کنوانسیون نیستند.

در این زمینه با توجه به حساسیت و اهمیت بالای انجام امور حقوقی، دارالترجمه ی رسمی گلوبال کادرو مدارک و اسناد شما را با بهترین کیفیت و دقت ترجمه کرده و در اختیارتان قرار خواهد داد.

دفاتر نوتر در ترکیه به چه معناست؟

نوتر در ترکیه معادل همان دفاتر اسناد رسمی در ایران می باشد. کلیه کارهای حقوقی در ترکیه داخل این دفاتر انجام می شود.

همچنین از کارهایی که نوتر در ترکیه انجام می دهد، تایید ترجمه مدارک می باشد.

مدارک هویتی، مدارک رسمی صادره از ارگان های رسمی، مدارک شرکتی و …. بعد از ترجمه رسمی توسط دارالترجمه رسمی در استانبول باید توسط ارگانی در ترکیه تایید شود.

این کار در ترکیه توسط نوتر انجام می شود. و نوتر ترجمه مدارک را تایید می کند.

نوتر در ترکیه

نوتر در ترکیه

مترجم های رسمی در ترکیه باید توسط نوترها تایید شوند. مترجمی که مورد تایید نوتر باشد، ترجمه هایش در نوتر قابل تایید می باشد.

و نوتر مسئولیت ترجمه های او را به عهده می گیرد و آن ها را تایید میکند.

آیا در کشور ترکیه تمامی مدارک ترجمه شده باید به تائید نوتر برسند؟

در ابتدا لازم به توضیح است که ترجمه بر دونوع است: رسمی ، غیررسمی.

زمانی که مدارک نیاز به تائیدیه داشته باشند، باید به ترجمه رسمی برسند. ترجمه رسمی ترجمه ای است که دارای مهر وامضای مترجم رسمی باشد.

برای مثال اگر قصد استفاده از مدارک هویتی از قبیل شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت در یک کشور دیگر را داشته باشید، باید مدارک به زبان آن کشور ترجمه شود و به تائید نیز برسد.

مدرکی که در ترکیه قرار است استفاده شود، ابتدا باید در ایران به ترجمه برسد،سپس به تائید دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه نیز برسد.

اما اگرمدرک در ترکیه به ترجمه برسد، تنها باید توسط نوتر به تائید برسد.

در میان مدارک، مدارکی هستند که به تائید نوتر نیازی ندارند، از قبیل:پایان نامه، کتاب، رزومه، مقاله و…. که جز ترجمه غیر رسمی به حساب می آیند.

دارالترجمه رسمی گلوبال کادرو برای ایرانیان در استانبول در تمام زمینه ها از قبیل ترجمه رسمی، اخذ تائیدیه نوتر، ترجمه غیر رسمی فعالیت دارد. لذا برای اموری از این قبیل حتما با ما در ارتباط باشید.

ترجمه مدارک و تاییدات آن

ترجمه مدارک و تاییدات آن

هزینه های ترجمه و تاییدات آن در ترکیه

همانطور که توضیح داده شد ترجمه در هرکشوری بر اساس قوانین خاص آن کشور باید صورت گیرد تا به صورت قانونی مورد پذیرش قرار گیرد.

ترجمه مدارک هم باید توسط مترجمان رسمی و امضادار در این کشور انجام شود و به تایید دفتر ثبت اسناد رسمی (نوتر) برسد.

تمامی این مراحل دارای هزینه می باشد البته این نکته قابل عرض می باشد که هزینه ترجمه در ترکیه نسبت به ایران کمتر می باشد.

برای محاسبه هزینه های ترجمه و تایید مدارک در ترکیه هزینه های دارلترجمه و مترجم رسمی و هزینه ی تاییدات را مورد بررسی قرار میدهیم.

البته که مانند سایر کشورها این محاسبه صورت میگیرد اما همانطور که در بالا اشاره شد هزینه ترجمه در ترکیه با قیمت مناسبتری حساب میشود.

در محاسبه هزینه ترجمه، به مواردی چون تعداد صفحات و نوع مدرک توجه کرد و هزینه های کوچک دیگر مانند تایپ و تکثیر و اسکن کردن مدارک و همچنین هزینه هایی مانند ترجمه توضیحات شناسنامه، گرفتن کپی برابر اصل مدارک و غیره را بررسی کنید.

برای گرفتن تاییدات ترجمه رسمی از اداره نوتر هم هزینه ای باید پرداخت شود که مربوط به هزینه های دولتی می باشد.

اگر شما احتیاج به دو نسخه از یک مدرک صادر شده داشته باشید باید ترجمه آن توسط مترجم رسمی صورت گیرد و برای نسخه اضافه هزینه پرداخت کنید.

مدارکی که اعتبار ترجمه آن ها به اتمام رسیده است باید آن ها را مجدد ترجمه کنید و به تایید برسانید و هزینه ی مراحل مربوط به آن ها را پرداخت کنید.

بنابراین با توجه به اعتبارات مدارک و موارد مورد نیاز خود به ترجمه مدارکتان در ترکیه اقدام کنید.

موسسه گلوبال کادرو میتواند با دادن مشاوره های لازم جهت ترجمه مدارکتان با توجه به داشتن دارلترجمه رسمی در استانبول شما را در تمامی مراحل یاری برساند.

مدت زمان معتبر بودن مدرک ترجمه شده در ترکیه چه میزان می باشد؟

همانطور که توضیح داده شد اسناد و مدارک ترجمه شده به هر زبان و کشوری که مقصدتان می باشد با توجه به قوانین آن باید تهیه گردد.

سوالات زیادی در ارتباط با میزان اعتبار مدارک ترجمه شده در کشور ترکیه وجود دارد. باید گفت مدارک مختلف میزان اعتبار متفاوتی هم دارند.

این نکته قابل ذکر می باشد که اسناد و مدارک جهت ترجمه و اعتبار بسته به مدرک و دلیل ترجمه آن، تفاوت دارد.

مانند ترجمه یک شناسنامه که برای گرفتن اقامت در ترکیه از آن استفاده میشود.

شناسنامه و مدارک هویتی مانند آن (سند ازدواج یا سند ملک و یا وکالت نامه ….) به دلیل ایجاد تغییر در کشور صادر شده آن، میزان اعتبار ترجمشان مدت کوتاه تری دارند.

پس می توان نتیجه گیری کرد که ترجمه مدارک و معتبر بودن آن ها در کشور ترکیه بسته به ارگان درخواست داده و نوع مدرک نیز می باشد که حتما باید به طور دقیق بررسی شود.

دسته بندی مدارک ترجمه شده از نظر میزان اعتبار آن ها

مدارکی که در یک کشور قابل تغییر نمی باشند و با گذشت زمان امکان تغییری در آن ها صورت نمیگیرد دارای اعتبار بیشتری می باشند.

مانند مدارک تحصیلی و یا ترجمه ریز نمرات یکی از مقاطع تحصیلی که دارای مهر تایید هم می باشند امکان استفاده از آن ها در طولانی مدت هم می باشد.

البته با توجه به ارگان و اداره ای که از شما ترجمه مدارک را درخواست داده است.

مدارک قابل تغییر مانند سند ازدواج و یا شناسنامه ی یک فرد که ممکن است طلاق یا ازدواج در آن صورت گیرد. اعتبار کمتری دارد و دارای اعتباری شش ماه می باشد.

مدرک عدم سو پیشینه و ترجمه آن دارای اعتباری کوتاه و سه ماهه می باشد. و در صورت درخواست این گواهی و ترجمه آن سه ماه معتبر می باشد.

در خصوص پیرینت های صورت حساب های بانکی و ترجمه آن ها هم به همین صورت می باشد و موقع درخواست ترجمه آن دارای اعتبار  است.

چه نوع تائیدی برای کنسولگری کشورهای خارجی در خصوص ترجمه مدارک ضروری است؟

قدم اول در استفاده مدارک در سفارت کشور های خارجی این است که مدارک ترجمه رسمی شوند و به تائید برسند.

اگر بخواهید در ایران مدارک را ترجمه کنید باید این کار توسط دارالترجمه رسمی صورت گیرد و سپس به تائید دادگستری، امور خارجه و همچنین سفارت برسد.

اما در کشور ترکیه این روند متفاوت است، ابتدا باید مدرک مورد نظر در دارالترجمه رسمی در ترکیه ترجمه شود و سپس به تائید نوتر برسد و پس از این مرحله باید ترجمه ی تائید شده را برای کشور مقصد آپوستیل کرد، نکته ای که باید در نظر داشت این است که کشور ایران شامل آپوستیل نمی باشد.

اگر مدارک برای سفارت در ترکیه باشد و سفارت خواستار تائیدنوتر باشد، لازم است که مجددا ترجمه شود.

دلیل این موضوع این است که نوتر فقط ترجمه هایی را تائید می کند که یک طرف آن زبان ترکی باشد.

اگر در کشور ترکیه هستید و نیاز به ترجمه مدارک برای سفارت دارید، به راحتی می توانید با دارالترجمه رسمی ایرانیان واقع در استانبول تماس حاصل نمائید و بهترین راهنمائی را دریافت کنید.

ترجمه مدارک و تاییدات آن

ترجمه مدارک و تاییدات آن

ترجمه رسمی مدارک پزشکی چگونه انجام میشود؟

در برخی از موارد نیاز است که مدارک پزشکی فرد ترجمه رسمی شود. یکی از این موارد زمانی است که فرد قصد دارد به کشور دیگری سفر کند ولازم است که مدارک پزشکی اش به ترجمه رسمی برسد.

پس از اینکه مدارک پزشکی به ترجمه رسمی رسیدند، باید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه نیز تائید شوند.

در این میان نکته ای که حائز اهمیت است، دارا بودن مهر پزشک است. اگر مدارک فاقد مهر باشند، قابل ترجمه رسمی نیستند.

ترجمه سابقه کار وبیمه شخص

اگر فردی به سابقه کار وبیمه ی خود در کشور دیگری نیاز داشته باشد، باید آنها را به ترجمه رسمی برساند و سپس تائیدیه های لازم را اخذ کند.

می توان سابقه ی گرفته شده از سایت را نیز ترجمه کرد، اما بهتر است که لیست سابقه کار وبیمه از خود سازمان تامین اجتماعی شعبه مربوطه تهیه شود، زیرا باید دارای مهر باشد. سپس آن مدرک توسط دارالترجمه رسمی به ترجمه برسد.

مراحل ترجمه سابقه بیمه

در سابقه بیمه سنواتی که برای شخص لیست بیمه ارسال شده است همراه با مشخصات فردی به چشم می خورد.

در این بین افرادی که دارای سابقه بیمه نیستند، اما دفترچه دارند، می توانند صفحه اول دفترچه خود را به ترجمه برسانند.

نحوه ترجمه لیست بیمه ی کارکنان

اگر شرکتی قصد ترجمه ی لیست کارکنان خود را داشته باشد، باید برگه ی پرداخت حق بیمه را با مهر سازمان تامین اجتماعی به ترجمه برساند و سپس برای دریافت تائیدیه های لازم اقدام نماید.

ترجمه گواهی کار و نکاتی مهم در این خصوص

دو نوع گواهی کار موجود است:

1- گواهی کاری که توسط شرکت سهامی عام صادر شده است: لازمه ترجمه ی این گواهی این است که باید مهر شرکت را دارا باشد تا به ترجمه و سپس تائید برسد.

2- گواهی کاری که توسط شرکت سهامی خاص صادر شده است: لازمه ی ترجمه و به تائید رسیدن این گواهی این است که مدارک ذیل را به همراه داشته باشد:

دفترچه بیمه، روزنامه رسمی شرکت، مدرک تحصیلی

اگر در گواهی کار مدرک تحصیلی ذکر شده باشد، باید مدرک تحصیلی مرتبط نیز به ترجمه برسد.

ترجمه رسمی صورتحساب بانکی

زمانی می توان صورتحساب بانکی را ترجمه کرد که توسط یکی از شعب بانک ممهور شده باشد.

اگر صورتحساب بانکی به زبان فارسی باشد، باید توسط مترجم رسمی ترجمه شودو به مهر اداره امور بین الملل برسد تا توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به تائید رسد.

برای به ترجمه رساندن مدارک مورد استفاده در کشور ترکیه می توان مدارک را در همان کشور ترکیه انجام داد. به این دلیل که روند ترجمه هم آسان تر و هم مقرون به صرفه تر است.

نکته ای که باید در نظر داشت این است که باید توسط یک مترجم صاحب امضا به ترجمه برسد. سپس توسط نوتر به تائید برسد.

موسسه بین المللی گلوبال کادرو با چندین سال سابقه در خصوص ترجمه رسمی می تواند بهترین راهنمای شما باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در این حوزه در ارتباط باشید.

اتصال به واتساپ
1
چطور میتونیم کمکتون کنیم؟
ارتباط با مشاور از طریق واتساپ
سلام، مشاور شما هستم در گلوبال کادرو.
بفرمایید